Reinli Stavkirke

Bruk piltastane og mus for å kontrollere kameraet.

Trykk med venstre museknapp for å inspisere objekt av interesse.

Trykk ESC for å g til hovudmenyen/frigjere musepeikaren.